Month: May 2024

การปฏิวัติ ความประทับใจ: ความคิดสร้างสรรค์ ของ AI ปัจจัย สู่ ศิลปะ

การดึง คลาสสิก และ ทั่วไป รูปแบบของ วลี อยู่เหนือ ประเทศ และยุคสมัย การจับ ข้อเท็จจริง ของ บุคคล ความรู้ ด้วย ความเรียบง่าย ของเส้นและ ความซับซ้อน ของจินตนาการ จากภาพวาดในถ้ำ ประวัติศาสตร์ ของ Lascaux ไปจนถึง ดิจิทัล กรณี ของ ทุกวันนี้ การดึง เกิดขึ้นกับ…